วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

Living In Love - The Wayne

Verse 1: I love my people love to hate to see them fighting and swimming in blood Nuff neglect the farming of scorn in the mud, but they want the first to reap the rewards, as Bud ... Ohhh! Fill the earth with prison, church and brothel Love the rum bar yet, they hate the pure house to the microchip and are now taking a rage on a hot day in the mouth less dry food and more ... ohhh Chorus: Rasta DEM say all the Stop the war now and go to stop the plan, the struggle for landand oil-Fi coil so many go defile Slave master spit inna face wit dat tek DEM Sea Nile banks smile, so kind and so fertile acres more than a zillion mile People acting vile pick up Cannibal style wah devour mama and baby daddy. . DM. ohh Verse 2: Sew seeds of life and their MEK Sey Buss DEM DEM DEM Ting tek long fi grow and start to curse, I could not believe when some of them, as I trust her so I only tell you that life DEM ah Cassia Tues Heights WEH DEM country called squat Some Seyfi fi Mathalon Sey some government still not free WAN, even if DM got a lot to the country ah wan fi gun and shoot a series Shotta ground Chorus: Rasta say all the time DEM stop war and stop the plan, the struggle for land and 'Oil Fi Tues coil so many go defile Slave master spit inna go wit dat tek DEM DEM face a smile The banks of the Nile, so sweet and so fertile acres more than ah zillion mile People involved cowardly wah style pickup Cannibal Mom swallow dad and baby Verse 3: Political talk ah...

Tags : Thaitripstoday.com tourism thailand psp downloads mix and match

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น